Dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do realizacji zajęć edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w Sieci.

W ramach projektu 3...2...1 Internet opracowana została propozycja zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Zajęcia 3...2...1...Internet  przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i polegają na pracy grupowej i indywidualnej uczniów przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca -  ambasadora programu 3...2...1...Internet.

Materiały potrzebne do realizacji zajęć: scenariusz oraz prezentację multimedialną (kreskówki wraz z komentarzem) nauczyciele mogą pobrać na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl (sekcja "materiały edukacyjne").

Fundacja Dzieci Niczyje, Microsoft, Ambasador oraz twórcy materiałów "3.2.1 Internet" opublikowanych w serwisie dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć materiały przydatne do realizacji zajęć poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Skorzystanie z tych materiałów podczas prowadzenia zajęć, jak również sposób ich wykorzystania zależy wyłącznie do uznania pedagogów, nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia. Fundacja Dzieci Niczyje, Microsoft, Ambasador oraz twórcy materiałów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie.